informacja - Święto Niepodległości

Konsorcjum Przewozowe Firm: “FENIKS”, “MAL”, J-SYSTEM”, informuje że w dniu 12.11.2021r. komunikacja autobusowa będzie wykonywana jak w dni wolne od nauki szkolnej.