zmiana miejsca sprzedaży biletów

KOMUNIKAT - Zmiana miejsca sprzedaży biletów

Szanowni klienci od dnia 1 czerwca 2021r. bilety miesięczne i okresowe będą sprzedawane w punkcie sprzedaży na Dworcu PKP w Tarnowie przy głównym wejściu.